Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenie osobowe

  • Ubezpieczenia kosztów leczenia w podróżach zagranicznych. Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych to polisa, o której powinien pomyśleć każdy, kto wyjeżdża z kraju. W ten sposób zapewnia sobie bardzo dobrą ochronę, niezależnie od celu swojej wizyty. Pomoc w razie wypadku polega na przykład na pokryciu kosztów pobytu w szpitalu czy zakupu leków. Ubezpieczeniem podróżnym może zostać objęty każdy, chociaż w przypadku niektórych ofert pojawiają się pewne ograniczenia, na przykład wiekowe.Wybierając polisę ubezpieczenia podróżnego warto zwrócić uwagę także na to, czy obejmuje ona pomoc w sytuacji, kiedy dojdzie do powikłań wszelkich chorób przewlekłych oraz w razie wypadków podczas uprawiania sportów. Niektórzy ubezpieczyciele przygotowali również specjalną ofertę dla pracowników, która umożliwia grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej.

  • Ubezpieczenia NNW (indywidualne i grupowe). Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to, jak wskazuje sama nazwa, ochrona ubezpieczonego w sytuacji, kiedy będzie on poszkodowany w wypadku. Po wykupieniu polisy zyskuje się ochronę zarówno w pracy, jak i w domu czy w każdym innym miejscu, w którym będzie się przebywało. Kwota, którą może otrzymać ubezpieczony, uzależniona jest od uszczerbku na zdrowiu, jaki poniesie w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia. Obecnie można wybrać pomiędzy indywidualnymi a grupowymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków. Te drugie są polecane szczególne w przypadku zakładów pracy czy placówek oświatowych.

  • Ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne kierowane jest przede wszystkim do tych osób, które pragną zapewnić sobie lepszą pomoc medyczną. Taka polisa umożliwia wizyty i konsultacje ze specjalistami, wykonanie badań laboratoryjnych, zabiegi szpitalne i pielęgniarskie oraz wizyty domowe. Dokładne zasady uzależnione są od ubezpieczyciela. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie medyczne takie nie daje takich samych praw co ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, dlatego nie powinno być traktowane jako alternatywa dla niego.

  • Ubezpieczenie na życie. Polisa ubezpieczeniowa na życie to ochrona właściciela na wypadek jego własnej śmierci. Rodzina ubezpieczonego otrzymuje wówczas wsparcie finansowe, które umożliwi organizację pogrzebu oraz pokrycie zobowiązań zmarłego, na przykład kredytów i pożyczek. Oprócz indywidualnych ubezpieczeń na życie, dostępne są także te grupowe, które są dobrą propozycją na przykład dla pracowników zakładów pracy.

  • Takie ubezpieczenia życiowe stanowią doskonałą ochronę w przypadku różnych zdarzeń losowych. Należy jednak pamiętać, iż podobnie jak w przypadku innych polis, powinno się rozsądnie wybierać ubezpieczyciela. Współpracując z Nami zyskają Państwo pewność, że oferowane przez nas ubezpieczenia są najlepszą inwestycją na przyszłość. 

Call Now Button