Program ubezpieczeniowy GPF
Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy "SUPER GRUPA - MULTI OCHRONA PLUS"

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY GPF

NARODZINY DZIECKA – do 1 250 zł
ZŁAMANIA (trwały uszczerbek) – do 540 zł za każdy przyznany % uszczerbku
POBYT W SZPITALU – do 150 zł (za każdy dzień w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
POWAŻNE ZACHOROWANIE – do 5 500 zł
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY W NASTĘPSTWIE NW – do 10 000 zł
ZGON RODZICÓW I TEŚCIÓW – do 4 000 zł
POWAŻŃE ZACHOROWANIE DZIECKA – do 3 600 zł
ASSISTENCE i inne

"SUPER GRUPA - MULTI OCHRONA PLUS"

Program ten został stworzony wspólnie z COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (obecnie po połączeniu z Polisa Życie Sp. z o.o.), specjalnie dla Współpracowników firmy GPF.

Jest to oferta ubezpieczenia grupowego, oferowana dla osoby indywidualnej. Oznacza to że przystąpić do tego programu może pojedyncza osoba, w przeciwieństwie do tradycyjnych ubezpieczeń grupowych, gdzie aby takie ubezpieczenie rozpocząć musi ubezpieczyć się przynajmniej trzy osoby danego zakładu pracy.

Oferta nasza skierowana jest do:

wszystkich osób nie posiadających żadnego ubezpieczenia lub osób posiadających niskie lub niewystarczające ubezpieczenie w zakładach pracy,

właścicieli jednoosobowych firm,

osób nie wykonujących żadnej pracy zarobkowej,

osób wychowujących dzieci,

rolników,

osób od 18 do 55 roku życia,

młodych małżeństw planujących potomstwo

Call Now Button