Business

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe – wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie: mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Odseparowany od ubezpieczeń osobowych dział regulowany jest przepisami Kodeksu cywilnego od art. 821 do art. 828

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button